Foreslår at kommuner kan oppheve boligstiftelser

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår endringer i stiftelsesloven. Norske kommuner skal få mulighet til å oppheve boligstiftelser de har opprettet. Det vil bedre kommunenes muligheter til å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.

De fleste boligstiftelsene ble opprettet på 80- og 90-tallet. Den gang fulgte det med økonomiske insentiver for kommunene til å skille ut boligvirksomheten i slike stiftelser.

– I dag finnes ikke disse insentivene lenger. Derfor eier kommunene en del boliger selv, samtidig som de leier fra boligstiftelser eller private. Bruk av boligstiftelser har ført til mer byråkrati, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

I dag er det en lovpålagt kommunal oppgave å medvirke til å skaffe bolig til vanskeligstilte. Kommunene disponerer i alt rundt 108 000 utleieboliger. Det er i dag registrert 112 boligstiftelser opprettet av kommuner i Stiftelsesregisteret. Stiftelsenes formål er å forvalte boliger for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet.

– Erfaring har vist at stiftelsesformen ikke er like godt egnet til å løse kommunale oppgaver. Jeg foreslår derfor å gi kommuner større frihet til å organisere det boligsosiale arbeidet på en effektiv og helhetlig måte, sier Vestre.

Kommuner som treffer vedtak om opphevelse, vil overta stiftelsens eiendeler og forpliktelser. Overføring av boligstiftelsens eiendeler til oppretterkommunen er ikke i samsvar med den alminnelige stiftelsesretten. Det krever derfor særskilt hjemmel i lov. Adgangen til opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner skal gjelde i seks år.