Proposisjoner til Stortinget

Prop. 135 L (2021–2022)

Endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner)

Forslaget går ut på å innføre hjemmel i stiftelsesloven til å oppheve boligstiftelser opprettet av kommuner. Norske kommuner kan velge å oppheve stiftelser de har opprettet for å tilby utleiebolig til personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommuner som treffer vedtak om opphevelse, vil overta stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget