Prop. 135 L (2021–2022)

Endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner)

Forslaget går ut på å innføre hjemmel i stiftelsesloven til å oppheve boligstiftelser opprettet av kommuner. Norske kommuner kan velge å oppheve stiftelser de har opprettet for å tilby utleiebolig til personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommuner som treffer vedtak om opphevelse, vil overta stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget