Foreslår lovendringer for bedre styring av forsyningssikkerheten

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til lov- og forskriftsendringer som etablerer det rettslige grunnlaget for en styringsmekanisme for bedre styring av forsyningssikkerheten.

Forslaget følger opp rammene for styringsmekanismen som ble presentert i januar 2023. Styringsmekanismen innebærer at det stilles større krav til produsentene i situasjoner der det er utsikter til at magasinfyllingen kan nå lave nivåer. Som en del av dette arbeidet har departementet blant annet vurdert tiltak for sikre at mer vann spares i magasinene ved lave magasinnivåer, og at eksporten av kraft i slike tilfeller da begrenses.

— Med de nye lovendringene får vi enda bedre verktøy for å trygge forsyningssikkerheten for folk og næringsliv, sikre at vi har nok vann i magasinene våre og  forebygge behov for kraftrasjonering, sier olje- og energiminister Terje Aasland. 

Forslaget består av følgende tiltak:

Høringsfristen er 8. september 2023. Det tas sikte på at de nødvendige lov- og forskriftsendringene blir vedtatt i god tid før vinteren 2023/24.

Les mer i høringen: