Forlengelse av Forsvarets bistand til vaksinering

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Forsvarets pågående bistand til vaksinering i kommuner forlenges fra 16. til 31. januar 2022. Bakgrunnen for bistanden er økt smittespredning med omikronvarianten og at helsemyndighetene ser det nødvendig med høy vaksinasjonskapasitet også de neste ukene.

– Tilbakemeldingen fra kommunene som har fått bistand, er at de setter stor pris på støtten de har fått til å gjennomføre intensivert vaksinasjon. Jeg er glad for at Forsvaret har mulighet til å stille opp et par uker til med bistand til sivile myndigheter, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Forsvaret bistår med vaksinasjon.
Forsvaret bistår med vaksinasjon. Foto: Fredrik Rignes, Forsvaret

– Forsvaret har stilt opp på en fantastisk måte, og  vil yte bistand til vaksinering noe lenger. Samtidig skal Forsvaret vaksinere sitt eget personell og ivareta smittevern ved innrykk av nye rekrutter og mottak av allierte styrker. Det er i stor grad det samme militære sanitetspersonellet som må løse alle disse oppgavene. Forsvaret må derfor balansere evnen til bistand til vaksinering med ivaretakelse av egne behov, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Kommuner med behov for bistand fra Forsvaret til vaksinasjon skal fremme bistandsanmodning gjennom statsforvalteren. Etter en nærmere vurdering skal statsforvalteren rette anmodningen om bistand til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB konsulterer andre relevante myndigheter ved behov og anmoder Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) om bistand. Forsvaret skal koordinere med sivile myndigheter med tanke på hvor det er mest hensiktsmessig at Forsvarets ressurser til bistand settes inn.

Forsvaret bistår det sivile samfunnet med vaksinasjoner.
Forsvaret bistår det sivile samfunnet med vaksinasjoner. Foto: Fredrik Rignes, Forsvaret