Forlengelse av visse retningslinjer for statsstøtte til flyplasser og flyselskaper

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har vedtatt en forlengelse av muligheten for driftsstøtte til visse regionale flyplasser under retningslinjene for statsstøtte til flyplasser og flyselskap, avgjørelse No 216/14/COL av 28. mai 2014.

De resterende retningslinjene er vedtatt uten endringer. Retningslinjene gir mulighet for å støtte regionale flyplasser som ikke har mer tre millioner passasjerer i året og regionale flyplasser med en årlig trafikk på 700 000. Reglene er forlenget til 3. April 2027. 

Bakgrunnen for forlengelsen er driftsproblemer som et resultat av redusert reisemønster under Covid-19-pandemien og energikrisen som følge av invasjonen av Ukraina.

Reglene er tilgjengelig på ESA sine nettsider og på Eurlex.