Forlenget frist i høring om havdeling og tiltak for kysttorsk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fiskeridirektoratet gjennomfører nå en høring om havdeling og kysttorsktiltak. Høringsfristen var satt til 16. januar 2023, men forlenges nå til 31. januar 2023.

- Vi har hatt gode runder både med organisasjonene i næringa og på Stortinget i denne saken. Mitt ansvar er å lande en fornuftig løsning som ivaretar helheten. Når det nå er kommet flere henvendelser, blant annet fra Sjømatbedriftene, Fiskarlaget Nord, Norges Fiskarlag og Fiskebåt med anmodning om utsatt høringsfrist så vil jeg lytte til det. Under mitt besøk til Finnmark forrige uke fikk jeg også bekreftet ganske tydelig hva jeg mener er utfordringen når vi jobber med havdeling, og fikk der demonstrert i praksis i møte med næringa hvorfor det er så viktig at vi tar oss tid til å gjøre en grundig og ordentlig høringsprosess, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Forslaget om havdeling høres med sikte på iverksettelse sesongen 2023. Øvrige tiltak høres med sikte på iverksettelse 1. januar 2024.

Høring om kysttorsk og havdeling i fisket etter torsk nord for 62°N | Fiskeridirektoratet (Fiskeridirektoratets nettsider)