Midlertidig havdelingstiltak i Finnmark for alle fartøy over 21 meter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre et midlertidig havdelingstiltak for alle fartøy over 21 meter som fisker torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 N i tidligere Finnmark fylke.

Det ble gitt forlenget høringsfrist i første del av høringssaken om kysttorsk og havdeling etter anmodning fra flere aktører. Fiskeridirektoratet jobber fortsatt med oppsummering av høringen, og har ikke oversendt sine vurderinger til departementet enda.

- Jeg forstår at mange er utålmodig og ønsker at det innføres tiltak, men her handler det om å ta ting i riktig rekkefølge. Vi kan ikke forskuttere våre vurderinger før vi har fått sett nærmere på høringsinnspillene. Jeg har derfor besluttet å innføre et midlertidig havdelingstiltak i tidligere Finnmark fylke, der alle fartøy over 21 meter som fisker torsk med konvensjonelle redskap må fiske utenfor grunnlinjen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Tiltakene trer i kraft så snart Fiskeridirektoratet gjennomfører forskriftsendringen.

Det er også besluttet utsatt høringsfrist til 30. april 2023 i del II av høringen om havdeling og kysttorsktiltak.

Fotnoter

Konvensjonelle redskap

Garn, line, snurrevad og jukse. Også kalt passive redskaper. Fartøy som fisker med slike redskaper omtales som ”konvensjonelle fartøy”.