Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. januar 2024

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2024. Rentesatsen skal være 12,5 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 470 kroner.

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 8 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsinket betaling.

Etter en lovendring som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 470 kroner.

Les mer: