Forskrift om finansielle tjenester for å gjennomføre tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om finansielle tjenester for å gjennomføre tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA, «Supplementary Defense Cooperation Agreement» (SDCA) av 16. april 2021.

Forskriften innebærer at finansforetaksloven ikke vil gjelde for finansielle tjenester som tilbys i henhold til avtaler amerikanske styrker etter forsvarssamarbeidsavtalen har inngått med finansforetak om å tilby finansielle tjenester til amerikanske styrker, amerikanske kontraktører og medfølgende.

Forskriften trer i kraft 30. juni 2022.