Forskrift til lov om pensjonsrettigheter innen EØS

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har fastsatt forskrift til lov om pensjonsrettigheter innen EØS.

Forskriften innebærer en ordning for arbeidstakere som selv har gjort innbetalinger til visse supplerende pensjonsordninger, men som slutter i arbeidsforholdet før retten til pensjon er sikret og som flytter mellom EØS-land.

Pensjonsleverandøren skal utstede et bevis på opptjent pensjon etter ellers gjeldende regler.

Dette vil innebære at medlemmer i disse tilfellene vil ha rett til å få med seg innbetalinger de har gjort selv uavhengig av lengden på arbeidsforholdet.

Forskriften gjennomfører direktiv 2014/50/EU om minstekrav knyttet til supplerende pensjonsordninger for å styrke arbeidstakermobiliteten art. 4 nr. 1 bokstav c.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2023.