Forslag til boklov sendes på høring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Bøker – og den brede tilgangen på litteratur - handler om framtida til demokratiet. Jeg er stolt av å presentere et forslag til boklov som sikrer kvalitet, mangfold, bredde og tilgang for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

I dag har regjeringen sendt et forslag til boklov på høring: Høring av forslag til ny boklov - regjeringen.no

– Vi vil at leserne skal ha et mangfold av titler å velge mellom, samtidig som forfatterne får ordentlig betalt. Det skal være like muligheter og tilgang uavhengig av hvor du bor, og det skal være rom for å både skape nye forfatterstemmer samtidig som man ivaretar de mer etablerte. Da er det viktig at vi lovfester noen prinsipper for regulering av bokbransjen. Vi vil sikre fastprissystemet og sørge for bredde, kvalitet og forutsigbarhet, både for leserne og for bransjen, sier Trettebergstuen.

Rullerende fastpris

Som varslet i Hurdalsplattformen, legger regjeringen fram et lovforslag som sikrer fastprisen. Fastpris er et av de mest sentrale virkemidlene for å nå de litteraturpolitiske målene om bredde, mangfold, kvalitet og tilgjengelighet.

Regjeringen foreslår innføring av obligatorisk fastpris på nye bokutgivelser, noe som vil sikre forutsigbare rammevilkår for forfattere, forlag og bokhandlere. Fastprisen foreslås å være rullerende, med en varighet på 12 eller 18 måneder fra utgivelsesdato. Dette vil legge til rette for prisreduksjon gjennom hele året. Samtidig vil en lengre fastprisperiode bidra til å opprettholde bokhandlere over hele landet.

Bedre tilgang til lydbøker

Nordmenn strømmer og lytter stadig mer til lydbøker, men markedet for lydbøker er ikke regulert i samme grad som papirboka. I lovforslaget er det derfor et forslag om å innføre en plikt til å tilby og levere bøker som er digitalt tilgjengelige. Dette betyr en ny plikt for strømmetjenester til å tilby muligheten for å kjøpe en lydbok av alle tilgjengelige lydbokutgivelser, såkalt eksemplarsalg. Tiltaket vil bidra til å bedre lesernes tilgang til lydbøker.

– Jeg vet at det er mange sterke meninger om hvordan dette løses best, og jeg regner med at alle som ønsker seg en levende og bærekraftig litteraturbransje, nå bruker høringsperioden godt, sier Anette Trettebergstuen.

Høringsfristen går ut 18. november.