Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Innovasjon Norge søker nye deltakere til innovasjonsprogrammet Hacking 4 Allies

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Hacking 4 Allies (H4A) er et innovasjonsprogram basert på amerikansk modell for å identifisere, veilede og støtte teknologibedrifter med relevans for og ambisjoner innen forsvarssektoren. Det henvender seg spesielt til oppstartsselskaper, små og mellomstore bedrifter (SMBer), og andre ikke-etablerte forsvarsindustriaktører. Intensjonen er å øke norsk og alliert forsvarsevne.

Programmet tilrettelegger for at utvalgte norske aktører i målgruppen kobles mot relevante operative problemstillinger av interesse for et større alliert marked. H4A bygger videre på erfaringene til selskaper som har lykkes med å komme inn på markedet i USA.                                              

Målet er at deltakerbedriftene skal bli levedyktige selskaper. H4A-programmet støttes av Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvars og sikkerhetsindustriens forening (FSI).

Nå oppfordres nye norske virksomheter til å søke på programmets neste programsyklus, som går fra august 2022 til juni 2023. Søknadsfrist er 15. mai 2022.

For mer informasjon om søknadskriterier, betingelser og samarbeidspartnere, se følgende: https://www.ffi.no/aktuelt/nyheter/bli-med-pa-neste-hackin4allies

og  www.nadic.us/h4a-call-for-applications

 

Hacking 4 Allies
Hacking 4 Allies Foto: FFI