Forsvarets internasjonale innsats i 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I 2023 vil Forsvaret videreføre sin internasjonale innsats med hovedvekt på bidrag til NATOs kollektive forsvar. Se oversikten her.

– Forsvarets internasjonale innsats er en integrert del av norsk sikkerhetspolitikk. Samarbeid med allierte er sentralt i våre forsvarsplaner. Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina og deres stadig mer truende fremtreden i Europa de senere år har ført til at vi har lagt økt vekt på å bidra til NATOs kollektive forsvar. Vi skal fortsette å prioritere bidrag til innsats som er viktig for NATO og for våre nærmeste allierte, inkludert å operere sammen med dem i våre nærområder og vise evne til å motta allierte styrker i krise og krig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

NATOs kollektive forsvar

Norge stiller en bataljonsstridsgruppe samt luftvern på høy beredskap til NATO Response Force (NRF), til sammen rundt 1000 personell. Norge fortsetter å delta regelmessig med minejaktfartøy i NATOs stående flåtestyrker i 2023.

Norge viderefører deltagelse i NATOs fremskutte nærvær i Baltikum, enhanced Forward Presence (eFP) på samme nivå som i år, det vil si 150-200 personell.

 Norge vil i perioder i 2023 ta ansvar for NATOs jagerflyberedskap på Island; Iceland Air Policing.

Innmeldingen til NATOs styrkeregister NATO Readiness Initiative (NRI) videreføres på dagens nivå.

Midtøsten

Norge viderefører deltagelse i koalisjonen Operation Inherent Resolve (OIR) med opptil 70 personell. Styrken bidrar til å rådgi og assistere irakiske sikkerhetsstyrker. Antallet kan justeres ned i perioder med redusert behov. 

Norge viderefører deltakelsen i rådgivningsmisjonen NATO Mission Iraq (NMI) med opptil ti personer. Et nasjonalt logistikkelement i Jordan blir videreført. 

Norge vil fortsatt delta med et mindre antall stabspersonell i den maritime overvåkningsoperasjonen European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASoH) i Hormuzstredet og i den maritime operasjonen Combined Maritime Force (CMF) i Bahrain.

Forsvarets spesialstyrkers trening og øving i Jordan videreføres.

Sahel

Norge har siden 2016 koordinert en rotasjonsordning for transportfly til støtte for FN-operasjonen MINUSMA i Mali. Vi har samtidig driftet leiren Camp bifrost som har blitt benyttet av deltakerlandene i rotasjonsordningen. Det har vært krevende å finne land som har ønsket å stille med fly og sikringspersonell videre. Den norskledede ordningen blir derfor avviklet høsten 2022.

– Rotasjonsordningen for transportfly har vært en stor suksess for Norge og for FN. Imidlertid har en rekke forutsetninger endret seg drastisk den siste tiden. Det medfører at vi nå avvikler rotasjonsordningen og Camp Bifrost. Utenriksministeren og jeg vil samtidig arbeide aktivt for å øke Norges bidrag til FNs fredsoperasjoner. Vi vil komme tilbake til regjeringen med en anbefaling basert på en grundig vurdering av mulige alternativer, sier Gram.

Norge vil fortsatt stille med et begrenset antall stabspersonell til MINUSMA.

Forsvaret vil fortsatt delta i den USA-ledede øvingsrekken Flintlock og stille med personell til treningssenteret AILCT (The International Academy for the Fight Against Terrorism) i Elfenbenskysten.

 

Annen FN-innsats og kapasitetsbygging

Norge viderefører deltagelsen i FN-operasjonene UNTSO (Midtøsten) og UNMISS (Sør-Sudan). Et mindre antall stabspersonell vil støtte den norske styrkesjef i UNFICYP (Kypros). Norge viderefører også et lite personellbidrag til den flernasjonale observatørstyrken MFO i Sinai, som overvåker Camp David-avtalen av 1979.

– Norge viderefører også småskala kapasitetsbygging i land på Vest-Balkan og Georgia. Formålet er å fremme demokratisk kontroll over landenes væpnede styrker og å modernisere dem, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

 

Oversikt over Forsvarets internasjonale innsats i 2022: Norske militære bidrag internasjonalt i 2022