Forsvarsdepartementes årsregnskap 2023

Her finner du Forsvarsdepartementets årsregnskap for 2023.

Forsvarsdepartementet (FD) er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er videre ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

 

Årsrapport med ledelseskommentarer og prinsippnoter.pdf