Forsvarsminister Odd Roger Enoksen diskuterte sikkerhetssituasjonen med flere av sine kolleger i Europa

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Situasjonen i Ukraina er svært alvorlig og sikkerhetssituasjonen i Europa gir grunn til stor bekymring. Alliert tilstedeværelse og aktivitet er viktig for å støtte opp under vår felles forpliktelse til sikkerhet og stabilitet i vår region. Å møte, dele og diskutere synspunkter med våre allierte og partnerland i Nord-Europa som deltar i JEF er derfor svært viktig, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

JEF-forsvarsministermøte 21. -22. februar 2022
JEF-forsvarsministermøte 21. -22. februar 2022 Foto: Ministry of Defence, UK

Landene som deltar i JEF er Storbritannia, Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Norge og Sverige.

– Felles for alle de ti forsvarsministrene er at vi fordømmer den russiske anerkjennelsen av de opprørskontrollerte områdene i Donetsk og Lahansk i Øst-Ukraina som uavhengige, oppbyggingen av russiske styrker på grensen til Ukraina og ytterligere inngrep i Donbas-regionen, fortsetter Enoksen.

JEF er en fleksibel styrke som kan settes hurtig inn ved behov, og bidra i tillegg til eller sammen med NATO. Forsvarsministrene ble på møte enige om å gjennomføre en rekke øvelser og aktiviteter i JEF-landenes nærområder– til sjøs, på land og i luften.

– En JEF-aktivitet behøver ikke involvere alle medlemslandene. Hvilke øvelser og aktiviteter Norge eventuelt skal delta i, er en politisk beslutning som det på nåværende tidspunkt ikke er tatt stilling til, sier forsvarsministeren.

Enoksen presiserer at en av Norges viktigste oppgave blant allierte er å være NATOs øyne og ører i nord.

– Her følger Forsvaret godt med, slik de alltid gjør. I nordområdene er det nå ingen aktivitet som gir grunn til økt bekymring. Nasjonale operasjoner, deltakelse i internasjonale operasjoner, trening og øving går som normalt. Forberedelsene til vinterøvelsen Cold Response fortsetter også som planlagt, avslutter Enoksen.

Joint statement by Defence Ministers of the Joint Expeditionary Force - GOV.UK (www.gov.uk)

Den britiske forsvarsministeren var tidligere dette året i Norge hvor han møtte forsvarsminister Odd Roger Enoksen.
Den britiske forsvarsministeren var tidligere dette året i Norge hvor han møtte forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Foto: Marita Hundershagen, FD