Presseinvitasjon:

Forsvarsministeren på NATO-møte 15. - 16. juni

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltar på NATOs forsvarsministermøte i Brussel 15. - 16. juni. Et viktig tema på møtet vil være den militære tilpasningen i NATO sett i lys av Ukraina-krigen.

- Russlands angrep på Ukraina har endret europeisk sikkerhet fundamentalt. NATO må se på hvordan alliansen skal ivareta medlemslandenes sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Byrdefordeling vil være et annet tema på dette møtet som er en viktig forberedelse mot toppmøtet i Madrid i slutten av juni.

Møtet starter med en arbeidsmiddag der partnerlandene Sverige, Finland, Georgia og Ukraina samt EU deltar.  I forbindelse med forsvarsministermøtet vil det 15. juni også være et møte i Ukraina Contact Group som ledes av USA.

Pressekontakt for forsvarsminister Bjørn Arild Gram er kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, tlf 45241874

NATOs presseinformasjon:

NATO - Pressrelease: Meeting of NATO Ministers of Defence - Brussels, 15 – 16 June 2022 , 15-Jun.-2022