Forsvarsministermøtet i NATO: – En sterk Allianse

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Vi står overfor en endret sikkerhetssituasjon som i stigende grad utfordrer NATO i alliansens nærområder, sier Ine Eriksen Søreide, som deltok på forsvarsministermøtet i Brussel 10. og 11. februar.

– Fokus ved dette forsvarsministermøtet har vært å videreutvikle og styrke NATO som politisk og militær Allianse, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Dette forsvarsministermøtet har vært en viktig del av forberedelsene til NATO-toppmøtet i Warszawa senere i år. Hovedsakene på møtet har vært de langsiktige planene for å tilpasse NATO til en ny sikkerhetssituasjon og det videre arbeidet med å styrke evnen til avskrekking og kollektivt forsvar.

Ine Eriksen Søreide representerte Norge på Forsvarsministermøtet i NATO 10. - 11. februar 2016.
Ine Eriksen Søreide representerte Norge på Forsvarsministermøtet i NATO 10. - 11. februar 2016. Foto: Lars Gjemble, FD

Norge har tatt initiativ til en fornyelse av NATOs maritime strategi

– Norge har på forsvarsministermøtet tatt initiativet til en fornyelse av NATOs maritime strategi, sier forsvarsministeren.  – Vi må ha planer for å kunne håndtere det som kan komme av utfordringer i havområdene, inkludert i norske nærområder. Derfor har vi tatt et initiativ i NATO om dette sammen med Storbritannia, Frankrike og Island, sier Eriksen Søreide.

Franrike og Norge møttes til bilaterale samtaler under forsvarsministermøtet. Forsvarsministrene Jean-Yves Le Drian og Ine Eriksen Søreide diskuterte blant annet NATOs maritime strategi.
Franrike og Norge møttes til bilaterale samtaler under forsvarsministermøtet. Forsvarsministrene Jean-Yves Le Drian og Ine Eriksen Søreide diskuterte blant annet NATOs maritime strategi. Foto: Roland Pellegrino, Photographe du Ministre de la Défense

NATO ser på mulig bistand mot menneskesmuglingen over Middelhavet

– Det er gledelig at allierte nå finner sammen rundt nye initiativ for å stanse den illegale menneskesmuglingen som finner sted i Middelhavet. Særlig viktig er det at Hellas og Tyrkia ser ut til å ha funnet en felles forståelse for et slikt samarbeid, sier forsvarsministeren.

NATO er allerede til stede i Middelhavet med fartøyer i SNMG2 (Standing NATO Maritime Group Two), som er én av NATOs to stående maritime styrker. SNMG 2 vil raskt kunne bistå med overvåkning og situasjonsforståelse i området, mens de videre detaljene i oppdraget nå skal utarbeides av NATOs militære og politiske organer. 

Norge bidrar jevnlig til NATOs stående maritime styrker. Norge deltar i år med to fartøy i SNMG1 (Standing NATO Maritime Group One), som normalt seiler i Østersjøen og i Nord-Atlanteren, og planlegger å delta i samme styrke med fartøy inkludert en fregatt som kommandofartøy i 2017.

Norge hadde også et bilateralt møte med Tyskland hvor man diskuterte en rekke forsvarsspørsmål. Forsvarsminister Ursula von der Leyen (til venstre) og Ine Eriksen Søreide. Foto: Mathias Rongved, UD

Norge stiller opp for NATOs hurtige reaksjonsstyrke

Norge stilte med en sammensatt styrke fra Brigade Nord til NATOs nye hurtigreaksjonsstyrke, VJTF, i 2015. Nå pågår planleggingen av fremtidige styrkebidrag til VJTF. – Norge tar sammen med Tyskland og Nederland ansvaret for VJTF også i 2019. Samarbeidet med landene fungerte meget godt sist, så vi ser fram til å diskutere vårt neste VJTF-bidrag med Tyskland og Nederland, sier forsvarsministeren.

– Jeg har dessuten signert på at Norge nå blir en deltakernasjon i det bilaterale samarbeidet kjent som TACET. Dette gjør vi for å styrke og strukturere den øvingen vi gjør i Polen og Baltikum, avslutter Ine Eriksen Søreide. "Transatlantic Capability Enhancement and Training Initiative" (TACET) er et kortsiktig bilateralt tysk-amerikansk initiativ som fokuserer på Estland, Latvia, Litauen og Polen for å koordinere alliert tilstedeværelse.

Bildet viser alle landene som nå støtter TACET-samarbeidet. Norge underskrev avtale om å bli deltakernasjon under forsvarsministermøtet.
Bildet viser alle landene som nå støtter TACET-samarbeidet. Norge underskrev avtale om å bli deltakernasjon under forsvarsministermøtet. Foto: Den tyske delegasjonen til NATO