Fortsatt godt handelssamarbeid med USA

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet møtte denne uken representanter fra U.S. Department of Commerce for å diskutere mulighetene for å styrke næringssamarbeidet mellom de to landene.

- USA er Norges største handelspartner etter EU, og vi har diskutert mulighetene for å styrke vårt samarbeid i strategiske sektorer. Vi deler interesse for næringsutvikling i nordområdene. I år har USA formannskapet i Arktisk Råd, og innovasjon og kunnskapsbasert vekst i nord er en prioritering for denne regjeringen, sier statssekretær Dilek Ayhan. 

Møtet, som finner sted hvert år, er Norges viktigste arena for å ta opp konkrete handelshindringer som norsk næringsliv opplever i USA. Flere temaer ble diskutert under tirsdagens møte, deriblant intellektuelle rettigheter, handelshindringer for legemiddelsektoren, og maritim sektor.

I tillegg var det diskusjoner om de pågående forhandlingene om en handels- og investeringsavtale mellom USA og EU (TTIP) og avtalen om Stillehavspartnerskapet (TPP).

-  Avtalen om Stillehavspartnerskapet står for 40 prosent av verdensøkonomien, og vil få stor betydning for Norge og vår internasjonale handel. Vi har hatt et konstruktivt møte denne uken, og er svært fornøyd med de åpne diskusjoner vi har med amerikansk side om handelsutfordringer som kan følge av TTIP- og TPP-avtalene, sier ekspedisjonssjef Jan Farberg, som ledet møtet fra norsk side.

Den amerikanske delegasjonen ble ledet av Skip Jones, Executive Director, International Trade Administration. Møtet mellom Norge og USA finner sted hvert år, og avholdes annenhver gang i Norge og USA.