Åpning av Friluftslivets uke 2016

Tale av statsminister Erna Solberg ved åpningen av Friluftslivets uke på Sognsvann i Oslo, 4. setptember 2016.

Friluftsliv er en viktig kilde til god helse og høy livskvalitet!  Og i tillegg er friluftsliv gøy! Det tror jeg ikke minst alle barna som er til stede her i dag er enige i. Og det er nok derfor de fleste av oss driver med friluftsliv, - vi finner glede i å være aktive ute i naturen. Å se og oppleve naturen utfolde seg, samtidig som vi bruker kroppen vår, gir noe til oss alle.

Friluftsliv rommer mange ulike aktiviteter, der vi alle kan finne en aktivitet som vi trives med, - og som kanskje setter litt krav til oss? I friluftslivet kan vi også utfordre oss selv litt, - enten det er å bedre ferdighetene, lære nye aktiviteter eller få mer kunnskap om naturen eller kulturminner i naturen. Og i tillegg er altså friluftsliv veldig bra for helsen vår!

Gleden ved å være i naturen, den kan vi finne i hele Norge, - også inne i byene og tettstedene. Å rusle en tur i nærområdet kan gi like store naturopplevelser som mer krevende turer langt unna bebyggelse.

Sognsvann er et veldig godt eksempel på et område som ikke bare er viktig, men jeg vil si uvurderlig for befolkningen. Hit er det lett å komme. Her kan vi alle få overskudd og energi, enten ved å gå en tur rundt vannet eller kanskje sette seg ved vannkanten, og la blikket hvile på vannet og skogsåsene rundt. Slike perler i nærmiljøet må vi ta vare på. Det er nettopp det som er viktigste målet med den nye stortingsmeldingen om friluftsliv, som regjeringen fremmet nå i vår.

Regjeringen har som mål at befolkningen driver med friluftsliv jevnlig, - ikke bare i helger og ferier, men også i hverdagen. Vi vil at alle skal få oppleve gleden og helsegevinsten i friluftsliv.

Derfor vil vi prioritere friluftsliv der folk bor. Terskelen for friluftsliv skal være lav. Vi vil ha alle med, - både barn, unge, voksne og de eldre. Men barn og unge er særlig prioritert.

Forskning viser at de som får oppleve gleden i friluftsliv som barn, tar med seg dette også som voksne. På den måten blir friluftsliv en kilde til glede og helse gjennom hele livet. Derfor er dere barn og unge høyest prioritert i statens friluftslivsarbeid! Livskvalitet og helse er kjernen i friluftslivets verdier, - og derfor heter regjeringens stortingsmelding akkurat det; "Friluftsliv som kilde til helse og livskvalitet". 

Så tusen takk til Norsk Friluftsliv og alle organisasjonene som arrangerer dette flotte arrangementet her i dag, på Friluftslivets dag. Men ikke minst; takk for den innsatsen dere gjør hele resten av året, for å gi befolkningen gode opplevelser i naturen.

Denne dagen er inngangen til Friluftslivets uke. I uken som kommer blir det mange friluftsaktiviteter i hele landet, og jeg anbefaler alle å delta på noen av aktivitetene. Hva med å delta på noe som gir ekstra kunnskap, - eller kanskje en aktivitet som man ikke har prøvd før?

Og dere barn, - snakk med foreldrene deres, og be om å få delta på noen av arrangementene i uken som kommer!

Og med dette erklærer jeg Friluftslivets uke 2016 for offisielt åpnet!