Generalmajor Frantzen utnevnt til avdelingssjef i Forsvarsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Generalmajor Henning-Andre Frantzen (53 år) er i statsråd 29. oktober utnevnt til sjef ved avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging, FD IV. Avdelingen har ansvaret for utvikling av et retningsgivende forsvarspolitisk grunnlag.

Generalmajor Frantzen kommer fra stillingen som Sjef for Forsvarets Høyskole og har leder- og stabserfaring fra flere avdelinger og nivåer i Forsvaret, blant annet som sjef for Sanitetsbataljonen i Brigade Nord, tjeneste fra internasjonale operasjoner, og nestleder ved to avdelinger i Forsvarsdepartementet. Han har tidligere også hatt stilling som stabsoffiser ved FD IV.

Generalmajor Henning Frantzen er utnevnt til ny ekspedisjonssjef.
Generalmajor Henning Frantzen er utnevnt til ny ekspedisjonssjef. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

- Frantzen har solid planerfaring som sammen med operativ erfaring både hjemme og ute gjør ham meget godt kvalifisert for stillingen, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Frantzen vil tiltre 5. november.