Gjennomgang av tilgangen på veterinærer i landbruket

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Tilgangen på veterinærtjenester i landbruket er under press flere steder Norge. Regjeringen vil nå sette ned en arbeidsgruppe som skal foreta en grundig gjennomgang av status for veterinærdekningen.

– Hurdalsplattformen slår fast at vi skal styrke veterinærtjenesten, og nå følger vi opp, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. – Tilstrekkelig tilgang på veterinærer er avgjørende for å ivareta dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet, og for at vi kan ha et aktivt landbruk i hele landet.

Kommunene har en lovpålagt plikt til å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og for å organisere veterinærvakt. Stadig flere kommuner melder om problemer med å skaffe nok veterinærer.

Borch og kalv.
Hurdalsplattformen slår fast at vi skal styrke veterinærtjenesten, og nå følger vi opp, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Jeg mener at vi nå står ved et veiskille. Grunnen til utfordringene vi opplever, er sammensatte og kompliserte. Derfor trenger vi en gjennomgang av situasjonen slik at vi kan se etter treffsikre og målrettede tiltak, sier landbruks- og matministeren.

Arbeidsgruppen vil bestå av relevante aktører med ansvar for, og kompetanse på, saksområdet. Gruppen starter arbeidet i august, og skal ha ferdig en rapport innen seks måneder. Endelig mandat for gjennomgangen vil fastsettes i dialog med arbeidsgruppen.