Arbeidsgruppe skal gjennomgå tilgang på veterinærtjenester

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal foreta en grundig gjennomgang av tilgangen på veterinærtjenester i Norge.

Gruppens sammensetning er som følger:    

  • Kommunenes organisasjon – KS: Stian Skjærvik, som leder arbeidsgruppen.
  • Den norske veterinærforening: Ellef Blakstad
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: Anne Storset
  • Norges Bondelag: Bodhild Fjelltveit
  • Norges Bonde – og småbrukarlag: Per Helge Seltveit
  • Landbruksdirektoratet: Hilde Haug Simonhjell
  • Representant fra Statsforvalterembetet: Magne Totland.

Siden kommunene har det lovpålagte ansvaret for å sørge for tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester, mener Landbruks- og matdepartementet (LMD) det er viktig og riktig at KS sitter i førersetet i arbeidsgruppen.

LMD vil ivareta sekretariatrollen i gruppen.

Arbeidsgruppa hadde sitt først møte onsdag 31. august, og skal ha ferdig en rapport innen seks måneder.

Se mandatet for arbeidsgruppen Mandat veterinær.docx