Gjennomgang av tilgang på veterinærtjenester

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har en arbeidsgruppe foretatt en grundig gjennomgang av tilgangen på veterinærtjenester i Norge.

Arbeidsgruppa har foretatt en helhetlig gjennomgang av utviklingstrekk, årsaker, og har vurdert mulige tiltak for å bedre situasjonen i veterinærtjenesten. Gruppa har hatt særlig oppmerksomhet på utfordringene med tilgang på veterinærtjenester til produksjonsdyr.

Rapporten