Godkjenner plan for videreutvikling av Oseberg-feltene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet har i dag godkjent endret plan for utbygging og drift av Oseberg.

'
Olje- og energiminister Terje Aasland overrakte nyheten om at Olje- og energidepartementet godkjenner plan for videreutvikling av Oseberg-feltene til prosjektdirektør Arild Gjerstad (t.v) i Equinor under Desemberkonferansen i Kristiansund 1. desember 2022. Fra høyre: Rune Tveit i ConocoPhillips. Foto: Margrete Løbben Hanssen / OED

— Videreutviklingen av Oseberg vil øke utvinningen med nesten 200 millioner fat oljeekvivalenter. Det aller meste av dette er gass som kan leveres til europeiske markeder. I tillegg vil prosjektet redusere klimagassutslippene fra Osebergfeltene, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Prosjektet på Oseberg innebærer at det legges til rette for økt utvinning gjennom lavtrykksproduksjon. Selskapene anslår at utvinningen vil øke med 31,2 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.) som tilsvarer 196 millioner fat o.e. Om lag 87 pst. av dette er gass, og resten er olje og NGL (Natural Gas Liquids).

I tillegg vil Oseberg feltsenter og Oseberg Sør bli koblet til kraftnettet på land gjennom en 118 km lang kabel til Kollsnes i Øygarden kommune. Oseberg-feltene vil få deler av kratbehovet sitt forsynt med kraft fra land, mens resten av kraftbehovet fortsatt vil dekkes av gassturbiner. Selskapene anslår at prosjektet vil redusere CO2-utslippene fra Oseberg med 320 000 tonn per år.

Vedtaksbrev for godkjenning av PUD:

Bakgrunn

Rettighetshaverne i Oseberg-feltene er organsiert i Oseberg Area Unit (OAU) som består av utvinningstillatelsene 053, 055 C, 079, 104, 104 B og 171 B.

Rettighetshaverne i OAU er er Equinor (operatør, 49,3 pst.), Petoro AS (33,6 pst.), TotalEnergies EP Norge AS (14,7 pst.) og ConocoPhillips Skandinavia AS (2,4 pst.).

Oseberg-feltene ligger i den nordlige delen av Nordsjøen og består av Oseberg, Oseberg Sør og Oseberg Øst. Oseberg-feltet ble påvist i 1979, opprinnelig PUD ble godkjent i 1984 og feltet ble satt i produksjon i 1988. Feltene er bygget ut med sju plattformer, hvorav Oseberg A, Oseberg B og Oseberg D inngår i Oseberg Feltsenter. Øvrige plattformer er Oseberg C, Oseberg H, Oseberg Øst og Oseberg Sør.

Oseberg-feltet er bygd ut med sju plattformer, hvorav Oseberg A, B og D inngår i Oseberg Feltsenter. Øvrige plattformer er Oseberg C, Oseberg H, Oseberg Øst og Oseberg Sør. Det er knyttet seks havbunnsrammer inn til Oseberg Feltsenter og tre havbunnsrammer inn til Oseberg Sør.

Olje fra feltet transporteres via Oseberg Transport System (OTS) til Stureterminalen. Gass transporteres til markedet via rørledningen Oseberg Gasstransport (OGT) til Heimdal gassenter, og derfra inn i Statpipe-systemet til kontinentet og gjennom Vesterled til Storbritannia.

Oseberg-feltet er bygd ut med sju plattformer, hvorav Oseberg A, B og D inngår i Oseberg Feltsenter. Øvrige plattformer er Oseberg C, Oseberg H, Oseberg Øst og Oseberg Sør. Det er knyttet seks havbunnsrammer inn til Oseberg Feltsenter og tre havbunnsrammer inn til Oseberg Sør.

Olje fra feltet transporteres via Oseberg Transport System (OTS) til Stureterminalen. Gass transporteres til markedet via rørledningen Oseberg Gasstransport (OGT) til Heimdal gassenter, og derfra inn i Statpipe-systemet til kontinentet og gjennom Vesterled til Storbritannia.