Gjør Bulgaria grønnere fra cella

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I Sofia har 130 innsatte fått opplæring i å lage miljøvennlige solcellepaneler og varmtvannsberedere. De står dermed bedre rustet til å skaffe seg jobb utenfor murene, samtidig som de har bidratt til å nå Bulgarias klimamål.

Fra produksjonslokalet i fengselet. Foto: Innovasjon Norge

EU er på god vei til å nå målet om at 20 prosent av energiforbruket i 2020 skal komme fra fornybare kilder. Bulgaria er ett av EU-landene som er kommet lengst med å oppfylle sine forpliktelser.

Til å gjøre Bulgaria grønnere bidrar også innsatte i landets største fengsel med sitt. Prosjektet er finansiert med 250 000 euro i støtte fra Norge gjennom EØS-midlene.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Her er det bygget et verksted for produksjon av solcellepaneler og varmtvannsberedere som varmes opp med solenergi.

International Development Norway har vært partner i prosjektet der klimavennlige varmtvannsberedere inngår i produksjonen. Foto: Innovasjon Norge

Det er installert moderne maskiner som følger alle miljøkrav. Produksjonen er basert på prinsippene om energieffektivitet, resirkulering og lav avfallsproduksjon.

Prosjektet er gjennomført av det statlige bulgarske foretaket «GE Prisons Production» i samarbeid med det norske selskapet International Development Norway .

GE ‘Prison Production’ er ansvarlig for økonomiske aktiviteter i bulgarske fengsler og for å få fengselsproduserte varer ut på markedet. Den norske partneren har bidratt i utformingen av verkstedet og tilpasset dette til europeiske krav til klimavennlig produksjon.