Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på besøk i Narvik og Bodø 26.-27. september

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I Narvik skal helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpne konferansen Framtidens Helsetjeneste og ha et møte om fastlegeordningen. I Bodø skal statsråden blant annet innlede på en workshop om digitale helsetjenester på konferansen Helseinnovasjonsuka, og åpne LINKEN e-helselab ved Nordlandssykehuset.

Program 26. september i Narvik:

Kl. 12.00 – 14.30: Åpne konferansen Framtidens helsetjeneste.
Sted: Quality Hotel Grand Royal, Kongensgate 64

Kl. 14.45 – 16.15: Møte om fastlegeordningen med Narvik kommune. Kommunen har blant annet satt ned en arbeidsgruppe bestående av både fastleger og kommunalt ansatte som har utarbeidet en ny legeplan for Narvik. De har også lyttet til hva legene selv ønsker for å bli værende i Narvik, og jobber systematisk med veiledning for de legene som vil bli spesialister, og har kontakt med legestudenter for å vekke interessen for allmennmedisin og Narvik så tidlig som mulig.

Sted: Kongens gate 49

Program 27. september i Bodø:

Kl. 09.00 – 10.00: Innlegg på workshop om digitale helsetjenester på Helseinnovasjonsuka.

Sted: Bodøgaard Kunst & Kultur, Skeiddalen 2A

Kl. 10.15 – 11.15: Åpning og omvisning av Linken simuleringslab. LINKEN skal bidra til tjenesteutvikling i og på tvers av sykehus og kommune, og styrke samhandlingen rundt pasienten.
Sted: Nordlandssykehuset, inngang Prinsens gate ved Øyepoliklinikken.

Kl. 11.30 – 13.00: Møte med Bodø kommune om bo trygt hjemme-reformen og om Bodø kommunes arbeid med fremtidens helsetjenester og e-helseløsninger.

Sted: Bodø rådhus, Dronningens gate 15

Kl. 14.30 – 16.00: Møte om Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset. Målet for kompetansetjenesten er å utvikle, systematisere og formidle relevant kompetanse for aktivt å forebygge uførhet med bakgrunn i psykiske lidelser. Kjerkol får møte erfaringskonsulenter/tidligere pasienter/jobbsøkere som alle har utfordringer med helsa eller rus og med deltakelse i arbeidslivet.

Sted: Gidsken Jakobsens vei 32