Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til Horten, Tønsberg, Færder og Larvik fredag 24. juni

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fredag besøker helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fire kommuner langs Vestfoldkysten: Horten, Tønsberg, Færder og Larvik. Temaer for besøkene vil være rus, psykisk helse, akuttmedisin, spiseforstyrrelser, eldreomsorg og demens.

Program:

Kl. 09.00 – 10.00: Besøk Horten kommune og LOSEN. Et lavterskeltilbud til personer over 18 år som sliter med rus eller den psykiske helsen.
Adresse: Vestre Braarudgate 4, Horten

Kl. 10.30 – 11.30: Besøk Sykehuset i Vestfold. Statsråden vil besøke spiseforstyrrelsespoliklinikk, klinikk psykisk helse og avhengighet, nytt akuttsenter og barne- og ungdomsavdelingen.
Adresse: Bygg F (psykiatribygget), Håkon V gate 17A, Tønsberg

Kl. 13.00 – 14.00: Besøk Smidsrød Helsehus i Færder kommune.
Adresse: Øreveien 7, Nøtterøy

Kl. 15.00 – 16.00: Besøk Byskogen helsehus i Larvik. Tema er demensomsorg, velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging
Adresse: Byskogveien 5, Larvik

Pressen er velkomne til å delta.