Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsministeren besøker Karasjok 18. mars

Måndag 18. mars er helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i Karasjok for å presentere stortingsmeldinga om folkehelse og levekår i den samiske befolkninga. Kjerkol skal også møte den politiske leiinga på Sametinget og besøke Sámi Klinihkka.

Program

14.00 – 15.00: Presentasjon av stortingsmeldinga om folkehelse og levekår i den samiske befolkninga.  
Stad: Auditoriet i Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok

15.00 – 16.00: Møte med politisk leiing i Sametinget
Stad:
Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok

Helse- og omsorgsministeren møter sametingspresident Silje Karine Muotka og sametingsråd Runar Myrnes Balto for dialog om helsepolitiske saker.

16.15 – 16.50: Besøk ved Sàmi Klinihkka
Stad:
Sámi klinihkka, Ávjovárgeidnu 182, 9730 Kárášjohka/Karasjok

Statsråden får ei omvising og møter tilsette og tillitsvaldte ved ulike einingar.

Kontaktperson for statsråden er kommunikasjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet Susanne Moen Stephansen.