Høring av forslag om endringer i strømstønadsordningen for husholdninger

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet har i dag sendt forslag om endringer i strømstønadsloven med forskrifter på høring. Formålet med endringene er å gjøre ordningen mer forutsigbar og treffsikker.

Regjeringen varslet 15. februar flere endringer i strømstøtteordningen for husholdninger for å gjøre ordningen mer forutsigbar og treffsikker.

Det foreslås at beregningen av strømstønad skal basere seg på spotprisen time for time, og at denne endringen skal gjelde fra og med strømforbruk i september 2023.

Det foreslås videre at stønadsgraden økes til 90 prosent alle måneder fra og med forbruk i juni 2023. Departementet foreslår at ordningen forlenges slik at den gjelder forbruk ut 2024. Det foreslås i tillegg enkelte andre justeringer i regelverket.

Mer informasjon om endringsforslaget og høringen: Høring av forslag til endringer i strømstønadsordningen for husholdninger (timesbasert beregning mv.)