Høring – endring i forsikringsvirksomhetsloven

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om å endre forsikringsvirksomhetsloven § 7-7 om premier i skadeforsikring.

Forslaget går ut på at det ikke lenger stilles krav om at forsikringspremien må bindes for bestemte tidsperioder. Dette vil gi norske skadeforsikringsforetak bedre mulighet til å konkurrere med utenlandske aktører bl.a. i markedet for forsikring av utbygging av havvind, der det er ønskelig å inngå kontrakter med varighet ut over fire år.

Høringsfristen er 16. mai 2024.

Les mer: