Høring – endringer i regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til endringer i regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften.

Finanstilsynet har i et høringsnotat foreslått enkelte endringer i regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften. Det foreslås endring av lovens virkeområde knyttet til bekreftelser avgitt av regnskapsforetak, og endringer knyttet til yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS med unntak av Sveits og Storbritannia. Det foreslås også forskriftsendringer med hensyn til praksiskravet og godkjenning av regnskapsforetak uten fast kontorsted i Norge.

Høringsfristen er 1. mai 2024.

Les mer: