Høring: Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet sender på høring forslag til forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest.

Forskriftsforslaget følger opp lov 18. mars 2022 nr. 12 om pengespill (pengespilloven) § 14 fjerde ledd der det fremgår at overskuddet fra pengespill på hest skal gå til organisasjoner som fremmer hestesporten, hesteholdet og norsk hesteavl, og at departementet gir forskrift om fordelingen av overskuddet fra pengespill på hest.

Hest
Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest, sendes ut på høring. Høringsfrist: 29.11.2022. Foto: Landbruks- og matdepartementet