Forsiden

Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet sendte forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring i april 2018. Høringen gjaldt barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanningene.

Informasjon om høring for fase 1 

Høringen for de åtte utdanningene i fase 1 ble avsluttet 1.august 2018. Det kom inn totalt 227 høringssvar. 200 svar ble levert via questback og 27 ble levert utenom.

Oversikt over svarfordelingen i questback

Høring fase 1
Foto: Mia Andresen

 

Oversikt over alle innspill til hver enkelt utdanning

Samling av alle høringssvarene til barnevernspedagogutdanningen.pdf

Samling av alle høringssvarene til bioingeniørutdanningen.pdf

Samling av alle høringssvar til ergoterapeututdanningen.pdf

Samling av alle høringssvarene til fysioterapeututdanningen.pdf

Samling av alle høringssvarene til radiografutdanningen.pdf

Samling av alle høringssvar til sosionomutdanningen.pdf

Samling av høringssvar til sykepleierutdanningen.pdf

Samling av alle høringssvarene til vernepleierutdanningen.pdf

Justert fremdriftsplan

Programgruppene vil vurdere innspillene og fortsette utviklingsarbeidet. Endelig frist for innsendelse er 1.desember. Fremdriftsplanen er justert for å sikre nødvendig harmonisering.

Informasjon om høringskonferansen 9.mai 2018 

Over 200 gjester deltok på høringskonferansen som ble avholdt 9.mai. Høringskonferansen besto av en felles del og parallellsesjoner der hver programgruppe presenterte sine forslag. Det var stort engasjement med mange gode innspill og spørsmål fra salen.

Se presentasjonen (PDF) som ble avholdt i plenum. 

 

Høring fase 1
Foto: Mia Andresen

KD og sekretariatet svarer på spørsmål fra salen under fellesdel av konferansen.

 

Høring fase 1
Foto: Mia Andresen

Det deltok over 200 gjester på høringskonferansen for fase 1 av RETHOS 9.mai.