Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanningene. Høringen gjelder følgelig åtte retningslinjer, én for hver utdanning. Kunnskapsdepartementet ber om at høringsinstansene gir tilbakemelding på retningslinjene ved å benytte lenken i høringsbrevet nedenfor.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.08.2018