Høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

Sted: Høringssal 1 i, Akersgt. 18, Oslo

Forsvarsministeren deltar i høringen.

For mer informasjon, se: Høringsprogram - stortinget.no