Innlegg

HV-soldater får feriepenger

I disse dager får HVs innsatsstyrke utbetalt feriepenger de har hatt til gode. I et oppslag i Dagbladet denne uka «avslører» Dagbladet at «flere tusen rammes»

Jeg er usikker på hva avisen skal ha avslørt. I rettskraftig dom fra Frostating lagmannsrett 31. mars 2020, ble det slått fast at innsatsstyrkene har krav på feriepenger. Personellet fikk da utbetalt feriepenger av innsatsstyrketillegget, godtgjøring i henhold til grad og risikotillegg, tilbake til 2005. Personellet har også fått utbetalt forsinkelsesrenter som følge av forsinket utbetaling.

I etterkant av utbetalingen har det kommet et søksmålsvarsel om at sluttbonusen innsatsstyrkene har mottatt, også skal inngå i feriepengegrunnlaget. Hva som skal inngå i feriepengegrunnlaget har ikke vært tema i de foregående søksmålene. Når det nå kom opp, valgte vi å komme personellet i møte og besluttet å utbetale feriepenger av sluttbonusen personellet allerede har mottatt. Dette kunngjorde jeg på vegne av regjeringen 27. oktober 2022. Det er disse pengene som nå kommer til utbetaling.

Forsvaret er helt avhengig av tilgang til frivillig personell, og Heimevernet har alltid hatt frivillighet som en sentral bærebjelke. Tidligere har det blitt gjort feil overfor personellet, og derfor rydder vi nå opp.