COP28

Indonesia og Norge trapper opp kampen mot klimaendringene

Indonesia har de siste årene blitt verdensledende i å redusere avskoging. Avskogingen i landet er rekordlav, og er rapportert til det laveste på 20 år. Norge vil støtte Indonesias innsats for å fortsette og redusere avskogingen med mer enn en milliard kroner.

– Indonesias suksess i å redusere avskoging er et resultat av tydelig politikk og effektive klimatiltak. Landet har redusert avskogingen med 90 prosent de siste årene. Når vi vet at verdens tredje største regnskog ligger i Indonesia, så utgjør dette et av de største enkeltstående klimatiltakene vi har sett siden Parisavtalen i 2015, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Norges støtte ble annonsert på et møte mellom Indonesias president Joko Widodo og statsminister Jonas Gahr Støre, på FNs klimatoppmøte den 1. desember.
Norges støtte ble annonsert på et møte mellom Indonesias president Joko Widodo og statsminister Jonas Gahr Støre, på FNs klimatoppmøte den 1. desember. Foto: Anne Kristin Hjukse / Statsministerens kontor.

Norges støtte ble annonsert på et møte mellom Indonesias president Joko Widodo og statsminister Jonas Gahr Støre, på FNs klimatoppmøte den 1. desember. Norges klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og Indonesias miljø- og skogminister, Siti Nurbaya, var også med på møtet.

– Det første norske bidraget som ble gitt i oktober i fjor, og deretter de nye bidragene som ble kunngjort av Norges statsminister i dag, er en anerkjennelse av Indonesias suksess med å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse, sier Indonesias miljø- og skogbruksminister Siti Nurbaya.

Indonesia leder an i arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra avskoging, og spiller en betydelig rolle i vår felles kamp mot klimaendringer og naturtap. Mer bærekraftig landbruk, styrket lovhåndhevelse og brannslokkingskapasitet, sammen med tiltak for å bekjempe ulovlig hogst og miljøkriminalitet, og utvidelse av sosiale skogbruksprogrammer har bidratt til resultatene.

Norge vil støtte Indonesias innsats for å fortsette og redusere avskogingen med mer enn en milliard kroner.
Norge vil støtte Indonesias innsats for å fortsette og redusere avskogingen med mer enn en milliard kroner. Foto: Snorre Tønset / Klima- og miljøpdepartementet.

– Vi er stolte av Norges samarbeid med Indonesia, og håper andre givere også ønsker å støtte Indonesia i dette arbeidet fremover, sier Støre.

Det norske bidraget på 100 millioner dollar[1] til Indonesia er det andre bidraget fra Norge. I fjor bevilget Norge 56 millioner dollar i støtte til Indonesia for reduserte utslipp.

– Norge har vist konkret handling når det gjelder å levere på sine forpliktelser innen klimafinansiering, spesielt støtte til Indonesias arbeid med å redusere utslipp fra skog- og arealsektoren. Men den betydelige utfordringen gjenstår fortsatt med å sikre 100 milliarder dollar årlig fra utviklede land til klimatiltak for å omstille energisektoren i Indonesia, sier Siti Nurbaya.

Støtter Indonesias klimaplan for å redusere avskoging og restaurere

I september i fjor inngikk Indonesia og Norge et nytt samarbeid på klima og skog. Indonesia har laget en nasjonal plan for dette arbeidet, som skal sikre netto opptak av klimagasser i skog- og arealbrukssektoren dette tiåret.

De norske bidragene vil blant annet gå til å støtte Indonesias arbeid for å redusere avskogingen og restaurere ødelagte skog- og torvmyrområder, bekjempe miljøkriminalitet, bevare og restaurere mangroveskog, og bidra til en mer bærekraftig utvikling for indonesisk lokalbefolkning.

Det er Indonesia som prioriterer og forvalter bidraget fra Norge gjennom det indonesiske miljøfondet (IEF). Det indonesiske miljøfondet ble lansert i oktober 2019. I tillegg til Norge samarbeider fondet blant annet med Verdensbanken og UNDP. 

Resultatbaserte bidrag for reduserte utslipp

Klima- og skogpartnerskapet mellom Norge og Indonesia er en resultatbasert modell. Dette betyr at Norge støtter Indonesia etter hvert som det foreligger resultater i form av årlige utslippsreduksjoner fra avskoging. Før de norske pengene gis, verifiseres Indonesias utslippsreduksjoner av en uavhengig tredjepart.

 

[1] Inntil 1,2 milliarder kroner.