Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 26

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 26, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 27. juni
Utanriksminister Anniken Huitfeldt leiar eit nordisk utanriksministermøte. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Bodø

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Mathias Rongved, 97 56 52 58

Onsdag 29. - torsdag 30. juni
Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på Nato-toppmøtet i Madrid. Sjå meir på Natos nettsider.

Pressekontakt: Ragnhild H. Simenstad, mobil 91 71 74 59

Fredag 1. juli
Kl. 15.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med LOs leiar Peggy Hessen Følsvik og leiar av LOs internasjonale utval, Liv Tørres. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 27. - tysdag 28. juni
Samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim er vertskap for nordisk samarbeidsministermøte i Halden. Sjå eigen presseinformasjon.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Siri R. Svendsen, mobil 97 68 78 01

Onsdag 29. - torsdag 30. juni
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på ein havkonferanse i regi av FN. Konferansen finn stad i Lisboa, Portugal. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ane H. Lunde, mobil 97 67 12 50

Statssekretær Henrik Thune

Måndag 27. juni
Kl. 14.00: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med den nye leiaren i Scatec om selskapets internasjonale verksemd. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 28. juni
Kl. 10.00: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med representantar for Studentanes internasjonale hjelpefond (SAIH) om Students at Risk-ordninga. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 29. juni
Kl. 10.00: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med Amnesty og familien til bloggaren Raif Badawi frå Saudi-Arabia. Badawi er nekta utreise frå landet og gjenforeining med familien som lever i Canada. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 1. juli
Kl. 10.00: Statssekretær Henrik Thune deltek i bilaterale konsultasjonar med Chile. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 15.00: Statssekretær Henrik Thune deltek på eit møte med LOs leiar Peggy Hessen Følsvik og Liv Tørres frå LOs internasjonale utval. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Tysdag 28. juni
Kl. 13.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson har eit digitalt møte om Ukraina med Mark Leonard, direktør i European Council on Foreign Relations.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 29. juni
Kl. 10.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit innspelsmøte med sivilt samfunn om Ikkje-spreiingsavtalen (NPT). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 1. juli
Kl. 15.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit møte med LOs leiar Peggy Hessen Følsvik og Liv Tørres frå LOs internasjonale utval. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Tysdag 28. - torsdag 30. juni
Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit møte om utdanning i regi av Dei forente nasjonar (FN). Møtet finn stad i Paris, Frankrike. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02