Informerte EU og Europarådet om støtte til integrering av rom

Å bedre levekårene og styrke integreringen av romfolk i Europa er en prioritert målsetting for EØS-midlene. Torsdag var UD spesielt invitert av EU og Europarådet til å informere om satsingen.

Å bedre levekårene og styrke integreringen av romfolk i Europa er en prioritert målsetting for EØS-midlene. Torsdag i forrige uke var UD spesielt invitert av EU og Europarådet til å informere om satsingen.

Anledningen var en konferanse i Brussel som samlet såkalte «rom-loser» fra hele Europa. Disse har hatt som oppgave å virke som veiledere i lokalsamfunn med høy andel rombefolkning, og legge til rette for tilgang til utdannelse, arbeid og helsetilbud i over 20 land.

Siden januar 2011 har EU og Europarådet sammen finansiert opplæringen av flere enn 1000 loser. Nå var det på tide å oppsummere erfaringer.

Mye gjenstår
EU-kommissær Androulla Vassiliou (bildet, tv) innrømmet at mye gjenstår og la stor vekt på betydningen utdannelse har for å bedre integreringen av romfolk. Hun viste til at segregerte skoler eller manglende utdannelse har en svært negativ effekt på romfolks levekår senere i livet.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland understreket via videolink at los-ordningen har vært en suksess, men at dette tiltaket alene ikke er nok til å løse de utfordringene Europa står overfor for å bedre integreringen av romfolk. Ordningen må forbedres. Blant annet må det komme tydeligere fram at losene ikke er representanter for myndighetene som romfolk ofte har liten tillit til.

250 millioner EØS-midler
Det skal utdannes flere romloser i årene framover. Gjennom EØS-midlene er om lag 250 millioner kroner øremerket ulike tiltak som skal bidra til å bedre romfolks levekår og styrke integreringen.

UD var derfor spesielt invitert til konferansen for å informere om EØS-midlene. Fagdirektør Ingrid Schulerud (bildet, th) understreket i sitt innlegg betydningen av en bred tilnærming til utfordringene, blant annet understreke landenes ansvar, se mer på hatefulle ytringer og rasisme, men også stille krav til rom-folket selv.

Gjennom EØS-midlene samarbeider Norge tett med blant andre EU, Europarådet og Open Society Foundation om romspørsmål.

Les mer:

Til toppen