Ingrid Gjerde ny sjef for Forsvarsstaben

Generalmajor Ingrid Margrethe Gjerde vart i dag utnemnd i statsråd til generalløytnant i Hæren, og blir beordra i stillinga som sjef for Forsvarsstaben.

Gjerde har brei tenesteerfaring frå Hæren, mellom anna som kompanisjef i Telemark bataljon og sjef for Hans Majestet Kongens Garde. Ho har også vore sjef for Krigsskolen, stabssjef i Hærstaben og har erfaring frå Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet.

Generalmajor Gjerde har erfaring frå internasjonale operasjonar, mellom anna som troppssjef i Libanon, kompanisjef i Bosnia og som norsk kontingentsjef i Afghanistan i 2011 og 2012. For tida tenestegjer ho som sjef for FN-styrkane på Kypros.

Gjerde har høgare utdanning frå US Army Command and General Staff College i 2006 og US Army War College i 2013. Ho har i tillegg hovudfag i statsvitskap frå Universitetet i Oslo.

Ingrid Gjerde overtek jobben som sjef for Forsvarsstaben etter viseadmiral Elisabeth Natvig som går av for aldersgrensa.

Generalmajor Ingrid Gjerde er for tiden FNs styrkesjef på Kypros.
Generalmajor Ingrid Gjerde er for tiden FNs styrkesjef på Kypros. Foto: Thomas Haraldsen/Forsvaret