Inngår plastpartnerskap med næringslivet

Klima- og miljødepartement og en rekke næringslivsorganisasjoner går sammen for å redusere bruken av engangsprodukter av plast.

enige om plastpartnerskap
Klima- og miljødepartementet går sammen med en rekke næringslivsorganisasjoner for å redusere bruken av engangsprodukter av plast. Her er klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen vitne til at viseadministerende direktør Anniken Hauglie i NHO signerer plastpartnerskapet. Foto: Jo Randen/KLD

- Plastforsøpling og plastforurensning er et blant verdens største miljøproblemer, og det haster med å få ned forbruket. Gjennom partnerskapet med næringslivet skal vi jobbe sammen for å finne gode erstatninger til engangsplast for oppbevaring av hurtigmat og -drikke og hindre at plast ender opp som søppel i naturen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Det er organisasjonene Næringslivets Hovedorganisasjon, Virke, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service og Handel, Handel og Kontor Norge og Emballasjeforeningen som har signert partnerskapet med Klima- og miljødepartementet om forbruksreduksjon av engangsprodukter av plast.

Partnerskapet tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og er ledd i Norges oppfølgning av EUs direktiv om plastprodukter.

Formålet med plastpartnerskapet er å samarbeide om å oppnå en reduksjon i forbruk av engangs matbeholdere for hurtigmat eller ta-med-mat, samt drikkebegre med lokk som er laget helt eller delvis av plast. Norge har satt seg som mål å redusere forbruket med 50 prosent av disse produktene innen 2026. 

- Plastpartnerskapet er et viktig steg for å få ned forbruket av engangs plastprodukter i Norge. Jeg vet at næringslivet selv sitter på mange gode løsninger, og gjennom plastpartnerskapet kan disse ideene deles og settes ut i livet, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Både private og offentlige virksomheter kan slutte seg til partnerskapet. Først ut med å signere er bedriftene Norengros som blant annet distribuerer ulike engangsprodukter i plast til bedrifter, Reitan Convenience som blant annet eier merkevarene Narvesen og 7-Eleven, og Norgesgruppen.

Virksomheter som slutter seg til partnerskapet, forplikter seg til å gjennomføre tiltak for å redusere eget forbruk av de aktuelle plastproduktene. Det er opp til virksomheten selv å bestemme hvilke tiltak som passer best og er mest effektive i deres virksomhet.

Partene skal rapportere på forbruket av engangs matbeholdere for hurtigmat eller ta-med-mat og drikkebegre med lokk, som er laget helt eller delvis av plast. På den måten vil vi se om forbruket faktisk går ned. Partnerskapet skal også være et forum for utveksling av ideer og kunnskap rundt ansvarlig bruk og ikke-bruk av engangsplast produkter.

Partene forplikter seg også til å drive med holdningsskapende arbeid for å redusere forsøplingen med engangsdrikkebegre og matbeholdere av plast.

 Du kan lese avtalen her.