Innlegg i forbindelse med Vinmonopolets 100-års markering

Takk for invitasjonen, og takk for muligheten til å gratulere en 100 års jubilant i dag. Det er ikke så ofte en får muligheten til å gratulere noen med 100 år. Det gjelder også statlige selskap. Gratulerer med 100 år som alkoholpolitisk virkemiddel, med 100 år som et tilgjengelighetsbegrensende tiltak, med 100 år som en faghandelskjede.

Vinmonopolet er et selskap de fleste i Norge har et forhold til. Og undersøkelser viser at Vinmonopolet er et godt likt selskap blant nordmenn. Vinmonopolet har toppet omdømmemålinger år etter år. Nå senest da selskapet toppet Traction Norge 2022. Vinmonopolet er noe så sjeldent som et populært tilgjenglighetsbegrensende tiltak.

Det er det flere grunner til.

Selv om det av og til er stemmer som ønsker vin og sterkøl i butikk, er det bred politisk oppslutning om vinmonopolordningen. Alkohol er ikke en vanlig vare. For mange er det en kilde til nytelse og glede. Men, alkoholbruk er også en av de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår i befolkningen.

Alkoholbruk kan være skadelig for den som drikker. Vi vet at alkoholbruk kan forårsake en lang rekke psykiske, men også somatiske helseproblemer, som ulike kreftformer og sykdommer i lever og bukspyttkjertel. Risikoen for problemer og skader øker både med et høyt alkoholinntak per gang og et høyt alkoholinntak over tid.

Alkoholbruk kan også ramme tilfeldige og uskyldige. Det kan være familie, venner, eller personer som blir skadelidende psykisk, men også fysisk etter vold og ulykker. Alkoholbruk innebærer betydelige kostnader for fellesskapet. Det har konsekvenser for arbeidslivet, for helse- og sosialtjenester og for politi og rettsvesen.

Derfor må alkoholbruk være strengt regulert. Den strenge reguleringen er av hensyn til folkehelsen og i solidaritet med dem som opplever problemer, enten som følge av eget eller som følge av andres alkoholbruk.

Norge har valgt å ha et høyt beskyttelsesnivå i sin alkoholpolitikk. Vi bruker de virkemidlene som er regnet for å være mest effektive for å begrense alkoholbruken. Vi har bevillingssystemet, reklameforbud, alkoholavgifter, aldersgrenser og ikke minst har vi vinmonopolordningen. Samlet gir de ulike alkoholpolitiske virkemidlene en konsistent politikk, som skal begrense skadevirkningene av alkohol.

Og Vinmonopolet er en svært sentral del av den her virkemiddelpakken. Vi vet at monopolet er en effektiv måte å redusere tilgjengeligheten til alkoholdig drikke på. Med det er det også viktig for å redusere alkoholforbruket og å forebygge skader og problemer. At monopolet fungerer, er det omfattende dokumentasjon på. Og det totale alkoholforbruket er lavt i Norge, sammenliknet med andre europeiske land. Det er jeg glad for.

I tillegg til å være et alkoholpolitisk virkemiddel, er Vinmonopolet en faghandel i verdensklasse. Som kunde kan du stole på at de ansatte vil gi gode råd om produktene. Vi opplever en behjelpelig og kunnskapsrik betjening som formidler god informasjon om de produktene som selges. Det er antagelig også en av grunnene til at vinmonopolordningen har bred oppslutning i befolkningen.

Vinmonopolet sine ansatte er dyktige fagpersoner. Samtidig ivaretar de et viktig samfunnsoppdrag, og det her samfunnsoppdraget gjøres i hvert enkelt kundemøte. Det skjer gjennom alderskontroll, og det skjer gjennom årvåkenhet om eventuelt alkoholpåvirkede kunder. Vinmonopolet sine ansatte gjør en viktig jobb for å sikre at mindreårige og åpenbart påvirkede ikke får tilgang til alkohol. Det er viktig i et forebyggende perspektiv og i et folkehelseperspektiv.

Vinmonopolet har gjennom sine 100 år gått gjennom en stor forandring. Fra å være et selskap hvor alle varene var plassert bak disken, til dagens moderne butikker og netthandel. Vinmonopolet opplevde en historisk stor salgsøkning under pandemien. Vi fikk et gjensyn med polkøene, men selskapet tilpasset seg situasjonen og ivaretok også da sitt samfunnsoppdrag. Selv om det i de senere år har vært en økning i salg av alkoholfrie produkter, er det fortsatt mange som drikker alkohol. Så lenge det er tilfellet, håper jeg at Vinmonopolet består og fortsetter å forvalte sitt samfunnsoppdrag.

Gratulerer med 100 år, og lykke til med de 100 neste!