Innovasjons- og utviklingstilskuddsordningen til nyhets- og aktualitetsmedier på høring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Endringene vi sender på høring i dag vil fremme mediemangfold og en opplyst offentlig samtale. Vi vil styrke fagpressen, og små, lokale redaksjoner, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Ordningen for innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier åpner for at det kan gis tilskudd til redaksjonelle, innholdsrettede innovasjonsprosjekter. Regjeringen foreslår to endringer i ordningen.

– For det første foreslår vi å åpne for at flere fagmedier kan kvalifisere til å kunne søke om støtte enn før. Deler av fagpressen utgjør et viktig bidrag til mediemangfoldet, fordi disse redaksjonene tar for seg temaer som i liten grad dekkes i breddemediene, men som er viktige for demokratiet vårt, sier Trettebergstuen.

Videre foreslår regjeringen at støtten for prosjekter som retter seg mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier, kan utgjøre inntil 75 prosent av prosjektkostnadene. Dette er en økning fra dagens makstak på 50 prosent.

– Kravet om 50 prosent egenfinansiering er utfordrende for de minste lokalmediene. Små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier er en prioritert gruppe i ordninga og for regjeringa, og det er ofte nettopp disse mediene som har størst behov for innovasjonsstøtte. Derfor foreslår vi nå å øke støtteintensiteten. I kampen mot Big Tech og de store plattformselskapene, i en medievirkelighet der særlig små aktører sliter for å overleve, er det viktig for oss å støtte opp om fagpressen og de lokale redaksjonene, fortsetter Trettebergstuen.

Det er Medietilsynet som tildeler støttemidlene.

Høringsfristen er satt til 19. oktober.