Høring av forslag om endringer i ordningen for innovasjons- og utviklingstilskudd til medier

Det foreslås å utvide ordningen til å inkludere nyhets- og aktualitetsmedier som inneholder et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff om politikk, økonomi eller samfunnsliv. Og det foreslås å endre kravet om offentlig støtte, slik at støtten for prosjekter som retter seg mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier, kan utgjøre inntil 75 prosent av prosjektkostnadene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.10.2022

Vår ref.: 22/4239

Høringsbrevet som pdf-fil (.pdf)

Høring av forslag til endringer i ordningen for innovasjons- og utviklingstilskudd til medier

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.

For det første foreslås det å utvide ordningen til å inkludere nyhets- og aktualitetsmedier som inneholder et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff om politikk, økonomi eller samfunnsliv. Dette vil åpne for at flere fagmedier kan søke om støtte enn før.

For det andre foreslås det å endre kravet om offentlig støtte, slik at støtten for prosjekter som retter seg mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier, kan utgjøre inntil 75 prosent av prosjektkostnadene.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringsfrist er 19. oktober 2022.

 

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Runa Kleiberg
seniorrådgiver

Høringsinstanser

Abelia

Agder fylkeskommune

Aller Media AS

Altibox AS

Amedia

ANFO Annonsørforeningen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnevakten

Bauer Media Group

Bergen mediaby - Media City Bergen

Dag og Tid

Dagbladet Dagen AS

Discovery Networks Norway

Fagmedia AS

Fagpressen

Fagpressen

Finansdepartementet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Fritt Ord

Hamar Media AS

Hegnar Media AS

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Høgskulen i Volda

IKT Norge

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet

Kabel Norge

Klassekampen

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kopinor

Kristen medieallianse drift AS/Norge I DAG

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mediebedriftenes Landsforening

Mediehuset Minerva AS

Medieklagenemnda

Medier og Ledelse AS

MEDIER24 AS

Medietilsynet

Mentor Medier

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

NHST Media Group

Nordic Entertainment Group

Nordland fylkeskommune

Noregs Mållag

Norges handelshøyskole

Norges televisjon AS

Norsk IP-TV forbund

Norsk Journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk lokalradioforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk PEN

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting AS

Norsk Tidsskriftforening

Norwaco

NRK Nynorsk mediesenter

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune

Polaris media

Riksmålsforbundet

Rogaland fylkeskommune

Sálas - Sámi lágádus- ja aviisasearvi (Samisk forlegger- og avisforening)

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Schibsted ASA

Språkrådet

Telenor

Telia

Tro og Medier

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Trønder-avisa AS

TV 2 AS

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Universitetet i Trondheim

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Virke Produsentforeningen

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund