Internasjonalt engasjement for å beskytte barn i konflikt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Det er et stort behov for å trappe opp beskyttelsen av barn mot kriger og konflikter. Jeg er takknemlig for forpliktelsene fra både stater og organisasjoner for å beskytte barn bedre i væpnet konflikt, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Stedene der barn bor, går på skole og leker blir stadig oftere angrepet og ødelagt. Med over 100 væpnede konflikter i verden, står barnas liv og fremtid på spill. Det er viktig at stater, internasjonale organisasjoner og sivilsamfunn kommer sammen for å styrke beskyttelse og støtte til barn i væpnet konflikt, sier Huitfeldt. 

Rundt 30 stater og over 40 organisasjoner og sivilsamfunn anerkjente at lidelsene til barn som er rammet av væpnet konflikt er en av de største politiske og humanitære bekymringene i dag. De forpliktet seg til å gjøre alt for å sikre beskyttelse av barn i væpnet konflikt og ta vare på vår felles fremtid. 

– Denne konferansen har vært en unik og historisk samling, med mange land, FN og det sivile samfunn til stede. Når 1 av 6 barn bor i konfliktsoner og legger seg ubeskyttet, er dette en akutt krise å håndtere. Testen for denne konferansen er hvordan de ambisiøse forpliktelsene som ble levert på konferansen omsettes til konkrete resultater for barn. Redd Barna står klare til å gjøre vårt for å stoppe krigen mot barn, sier leder av Redd Barna Inger Ashing. 

Parter i konflikt må beskytte barn. Det er en folkerettslig forpliktelse. 

– Å beskytte barn er et valg. Og det er også å sette dem i fare, tvinge dem inn i konflikt og åpenlyst fornekte deres behov. Krig og konflikt er voksnes verk. Barn starter ikke kriger, og de står maktesløse for å avslutte dem. Som et minimum må vi gjøre alt som står i vår makt for å holde barn trygge fra farene forårsaket av de som deltar i konflikter. Jeg oppfordrer alle stater og organisasjoner til å ta det riktige valget for å beskytte barn i dag, slik at de kan vokse opp for å skape en mer fredelig verden for fremtidige generasjoner, sa leder av FNs barnefond (Unicef) Catherine Russell. 

Målet med den internasjonale konferansen i Oslo for å beskytte barn i væpnet konflikt 5. – 6. juni 2023, var å mobilisere internasjonal handling, politiske og økonomiske forpliktelser for beskytte barn bedre i væpnet konflikt og ta vare på vår felles fremtid. 

– Overalt hvor Den internasjonale Røde Kors-komiteen jobber, fra frontlinjene til leire, fengsler og byer, lider barn enormt. Grunnlaget for å beskytte barn i væpnet konflikt er respekt for internasjonal humanitær lov. Jeg oppfordrer statene til å styrke sine forpliktelser og påvirke andre til å gjøre det samme. Jeg er takknemlig ovenfor Norge som inviterte til denne viktige konferansen for å sikre at beskyttelsen av barn i væpnet konflikt får den politiske og økonomiske støtten som trengs, sier president i Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) Mirjana Spoljaric.