Internasjonal konferanse for å beskytte barn rammet av væpnede konflikter

– Barn er spesielt utsatte og sårbare for vold og overgrep i krig og konflikter. Det er en av de største politiske og humanitære utfordringene i vår tid, men er likevel en av de mest forsømte, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge vil bidra til at det internasjonale samfunnet forplikter seg til å bedre beskytte barn som rammes av krig og konflikt. Derfor arrangerer Norge sammen med FNs barnefond (Unicef), Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Redd Barna en internasjonal konferanse om barn i væpnet konflikt i Oslo, 5. - 6. juni 2023. Konferansen arrangeres også i samarbeid med FNs kontor for koordinering av nødhjelpsinnsats, FNs spesialrepresentant for barn og væpnet konflikt og Den afrikanske union.

En gruppe barn som smiler
Norge vil bidra til at det internasjonale samfunnet forplikter seg til å bedre beskytte barn som rammes av krig og konflikt. Foto: UNICEF/Dejongh

– Barn har krav på særlig beskyttelse under internasjonal humanitærrett og skal prioriteres i den humanitære responsen. Men virkeligheten er ikke sånn for mange barn som vokser opp i dagen konflikter. De rammes hardt fysisk og psykisk. Det har dramatiske konsekvenser for livet og framtiden deres , sier Huitfeldt.

De siste 30 årene har antallet barn som bor i konfliktområder doblet seg. Ifølge FN var det over 266 000 alvorlige overgrep mot barn i væpnede konflikter mellom 2005 og 2020.

– Manglende beskyttelse av barn, rammer ikke bare dem. Det har store umiddelbare og langsiktige konsekvenser for utvikling, fred og sikkerhet. Vår felles fremtid står på spill, understreker Huitfeldt.

Norge vil med denne konferansen bidra til å øke den politiske oppmerksomheten om konsekvensene av væpnet konflikt for barn og barns særskilte beskyttelsesbehov. Målet er å mobilisere stater, FN, Røde Kors-bevegelsen og sivilsamfunnet til å øke den politiske, finansielle og operasjonelle innsatsen for å beskytte barn og ungdom.

– Det er vårt felles ansvar å få til endringer. Parter i væpnet konflikt må ta ansvar og etterleve humanitærretten. Den humanitære innsatsen må styrkes. Det krever politisk vilje, praktiske tiltak og ressurser, sier Huitfeldt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er vert for konferansen. Utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim deltar også, sammen med FNs spesialrepresentant for barn i væpnet konflikt Virginia Gamba, politikere fra ulike land, representanter fra Den afrikanske union og EU, og representanter fra FN og frivillige organisasjoner.

Se program og mer informasjon på konferansens hjemmeside.

Presseakkreditering

Konferansen er åpen for akkreditert presse. Frist for å søke om presseakkreditering er 30. mai.

Gå til konferansens nettside for akkreditering.

Emneknagg: #ProtectChildrenInConflict

Pressekontakt: Ragnhild Simenstad, ragnhild.simenstad@mfa.no, 91 71 74 59.

Fakta

  • Antallet barn som bor i konfliktsoner har nesten doblet seg siden 1990.
  • Mellom 2005 og 2020, rapporterte FN mer enn 266 000 alvorlige overgrep mot barn i væpnet konflikt.
  • Beskyttelse av barn er sjelden prioritert i umiddelbar humanitær respons og kommer ofte for sent på plass.
  • Både omfang og kvaliteten av barnetilpasset respons må øke, og det er nødvendig å sikre forutsigbar og flerårig finansiering. 
  • Konferansens formål er å øke forståelsen og bevisstheten hos beslutningstakere rundt de særegne beskyttelsesbehovene barn i væpnet konflikt har. Konferansen vil mobilisere videre arbeid og forpliktelser fra stater, givere og det internasjonale humanitære samfunnet for å imøtegå disse utfordringene.