Invitasjon til innspillsmøte om kunstnermeldingen i Stavanger 9. juni

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kultur- og likestillingsdepartementet har gjenopptatt arbeidet med stortingsmeldingen om kunstnerpolitikken og nå inviterer statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann til et innspillsmøte for kunstnere og aktører i kunst- og kulturfeltet.

Formålet er å få et godt inntrykk av hvordan kunstnere og kulturaktører opplever situasjonen i dag og hva som kan og bør gjøres framover, spesielt når det gjelder følgende spørsmål:

  1. Hvordan legge til rette for flere kulturarbeidsplasser og kompetansemiljø over hele landet?
  2. Hva kan gjøres for at kunstnere får rimelig betaling for arbeid og bruk/visning av verk?
  3. Hva kan gjøres for å bedre kunstneres tilgang til sosiale rettigheter?
  4. Hvordan sikre kunstnerisk frihet og ytringsfrihet?
  5. Hvordan sikre at kunstnerbefolkningen gjenspeiler vårt mangfoldige samfunn?

Tid og sted: 9. juni kl. 12.00-14.00 på Tou Scene i Stavanger
Påmelding: innen 7. juni til postmottak@kud.dep.no 
Skriftlige innspill: Departementet tar også imot skriftlige innspill, frist for dette er 30. september 2022. Innspillene sendes til postmottak@kud.dep.no og merkes med "Innspill til kunstnermeldingen".

Ved spørsmål, kontakt Elisabeth Fjørtoft elisabeth.fjortoft@kud.dep.no 

Se også: Om arbeidet med ny kunstnermelding - regjeringen.no