Invitasjon til pressen

Nytt kunnskapsgrunnlag om miljø og verdiskaping i norske havområder

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Faglig forum for norske havområder og Gruppen for overvåking av de marine økosystemene presenterer oppdatert kunnskapsgrunnlag for havområdene Barentshavet – Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen –Skagerrak.

De to rådgivende gruppene leverer hvert fjerde år et oppdatert kunnskapsgrunnlag om de tre norske havområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak. Kunnskapsgrunnlaget overleveres til klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Det brukes videre i regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om forvaltningsplanene for norske havområder som skal legges frem i 2024.

Helhetlig og økosystembasert forvaltning av norske havområder
Faglig Forum og Overvåkingsgruppen arbeider med helhetlig og økosystembasert forvaltning av norske havområder. De to gruppene er bredt sammensatt av sentrale etater og institutter innen havforvaltning og havforskning.

Miljødirektoratet leder og administrerer arbeidet i Faglig forum, mens Overvåkingsgruppen ledes av Havforskningsinstituttet.

Program

 • Nytt kunnskapsgrunnlag for forvaltningsplaner i norske havområder
  ved Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet
 • Om leveransen fra Overvåkingsgruppa: Status og utviklingstrekk for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen
  ved Mette Skern-Mauritzen, Havforskningsinstituttet, leder av Overvåkingsgruppen
 • Om leveransen fra Faglig forum: Hva er nytt i det faglige grunnlaget?
  ved Cecilie Kristiansen, Miljødirektoratet, leder av Faglig forum
 • Ellen Hambro overleverer kunnskapsgrunnlaget fra Faglig forum og Overvåkingsgruppen til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
 • Regjeringens arbeid med forvaltningsplaner for havområdene
  ved klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Tid: Tirsdag 16. mai klokka 10-12

Sted: Marmorhallen hos Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20, Oslo

Påmelding innen 15. mai klokka 14 til:

kommunikasjonsrådgiver Jo Randen,  mobil: 91169463, epost: jra@kld.dep.no

 

Påmeldte bes møte i god tid for registrering i resepsjonen. Ta med gyldig ID og  pressekort.

Innspillsmøtet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende innspillsmøte direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.