Inviterer til åpne høringskonferanser om kvalitetsutvikling i skolen

Hvordan kan vi utvikle kvalitet i skolen? Hvordan kan prøvene og undersøkelsene vi bruker i skolen bli mer relevante og svare bedre på behovet? Kunnskapsdepartementet inviterer til fire høringskonferanser i januar og februar 2024.

Høringskonferansene er en del av departementets oppfølging av utvalget for kvalitetsutvikling i skolen sin hovedinnstilling, NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling - for elevenes læring og trivsel. Denne ble levert til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i november 2023.

Hensikten med høringskonferansene er å informere om innholdet i NOU-en, åpne for diskusjon om forslagene og å oppfordre til høringssvar.

Datoer og steder for konferansene er:

  • 16.01.24 Bergen Radisson Blu Royal Hotel Bergen. Påmelding
  • 18.01.24 Trondheim Scandic Nidelven. Påmelding
  • 30.01.24 Tromsø Scandic Ishavshotell. Påmelding
  • 01.02.24 Oslo Quality Hotel Hasle Linie. Påmelding

Alle interesserte vil få mulighet til å gi sine innspill til departementets videre arbeid. Vi oppfordrer særlig dere som jobber i og med skole til å delta på konferansene.

Program

09:15 – 10:00 Registrering
10:00 – 10:05 Velkommen v/Kunnskapsdepartementet
10:05 – 10:25 Innledning v/utvalgsleder Tine S. Prøitz
10:25 – 11:00 Korte kommentarer fra partene
11:00 – 11:30 Praktiske eksempler på kvalitetsutviklingsarbeid i skolen
11:30 - 11:40 Innlegg v/ kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun
11:40 – 12:30 Lunsj
12:30 – 13:30 Gruppearbeid
13:45 – 14:15 Oppsummering av gruppearbeid
13:45 – 14:15 Avslutning v/Kunnskapsdepartementet

Deltakelse er gratis og inkluderer enkel lunsj fra kl. 11.30, samt en enkel pauseservering. Eventuelle reisekostnader må dekkes selv.

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.
Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.