Jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven.

Forslaget gjelder jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten ved behandling av anker og overskjønn fra tingretten og jordskifteretten. Forslaget til endringer vil bidra til å tydeliggjøre reglene for hvilke saker en jordskiftelagdommer kan delta i, og til at jordskiftelagdommeren kan delta i noen flere saker enn i dag.

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill til høringen.